تولد آسمانی دیگر

همچون سالهای قبل و همانند آسمانهای گذشته پروژه آسمان ۱۱ نیز با تمام مشکلاتی که در ۳ سال گذشته داشتیم از قبیل:
» تورم بسیار زیاد مصالح
» بیماری کرونا که تیمهای اجرایی را یکی پس از دیگری درگیر میکرد
» قطعی برق
» اعتصاب راننده های ماشین سنگین چندین نوبت
» تعطیلی پیاپی کارخانجات سیمان
» تعطیلی پیاپی کارخانجات بتن
» افزایش چند برابری دستمزدها در چندین مرحله
» و بسیاری مشکلات دیگر 🤦🏻

با خوبی و خوشی و زودتر از موعد مقرر تحویل خریداران عزیز گردید

خدارا برای این همه لطف و عنایت شاکریم
و دست تک تک عزیزانی که در این راه ما را به هر شکل یاری نمودند میفشاریم

این مطلب را به اشتراک بگذارید

خبرهای جدید گروه آسمان