مراحل پایانی و تحویل پروژه آسمان۱۱

خدا را شاکریم که پروژه آسمان ۱۱ علیرغم تمام مشکلات طی دو سال گذشته در موعد مقرر در حال تحویل میباشد

پروژه #آسمان۱۱

شنبه، ۲۳ بهمن ۱۴۰۰

این مطلب را به اشتراک بگذارید

خبرهای جدید گروه آسمان