گزارش تصویری پیشرفت پروژه آسمان۱۵ اسفند 1401

👷🏽

▪️اجرای فونداسیون
▪️ اجرای سقف اول و دوم سازه‌ای
▪️ تیغه‌چینی زیرزمین بلوک جنوبی
▪️اجرای سقف سوم سازه‌ای بلوک جنوبی
▪️ اجرای ستون‌های سقف سوم سازه‌ای بلوک شمالی
▪️ بتن‌ریزی ستون‌های سقف سوم بلوک شمالی

این مطلب را به اشتراک بگذارید

خبرهای جدید گروه آسمان