گزارش تصویری پیشرفت پروژه آسمان 13 خرداد ۱۴۰۲

▪️تکمیل شدن رنگ چاله‌های آسانسور
▪️نصب شیشه پنجره های همکف
▪️ساخت درب ورودی پارکینگ
▪️اجرای سنگ کف رمپ بلوک جنوبی
▪️اجرای چوب سونا
▪️بتن اجرا شده مسیر ضلع غربی
▪️تکمیل شدن استخر
▪️کاشت درختان محوطه
▪️تکمیل شدن سنگ اسلب لابی‌ها
▪️کروم بندی و آماده سازی محوطه شمالی
▪️شروع بتن ریزی محوطه شمالی
▪️نصب درب ورودی پارکینگ
▪️اجرای لوله گاز اصلی
▪️اتمام سنگفرش مسیرهای شرقی و غربی
▪️تکمیل آسانسورهای بلوک C و D
▪️شروع نقاشی مشاعات
▪️شروع نصب شیرآلات
▪️پیاده‌سازی محوطه میانی
▪️نصب درب و شیشه کرتین‌وال لابی اصلی
▪️شروع سنگ‌فرش محوطه شمالی
▪️سنگ قرنیز و کف محوطه وسط
▪️نصب نرده دیوار غربی

این مطلب را به اشتراک بگذارید

خبرهای جدید گروه آسمان