گزارش پیشرفت پروژه آسمان 12 بهمن ۱۴۰۰

» ادامه اجرای زیر سازی نما توسط مجموعه نماکاران هزاره سوم
» آغاز اجرای فوم بتن کف
» آغاز اجرای سقف کناف
» ادامه اجرای تاسیسات برق و مکانیک
» ادامه اجرای آسانسورها و سیمانکاری داخل باکس آسانسورها
» آغاز اجرای سیمان زیر کار سرامیک راهرو طبقات
» ادامه اجرای گچ و خاک طبقات آخر

پروژه #آسمان۱۲

ASATOWER

این مطلب را به اشتراک بگذارید

خبرهای جدید گروه آسمان