گزارش پیشرفت پروژه آسمان 13 بهمن 1400

» آغاز اجرای دیوار رمپ شرقی
» ادامه اجرای تاسیسات برقی و مکانیکال
» اجرای ایزوگام پشت بام
» ادامه اجرای گچ و خاک
» آغاز اجرای سنگ نمای شرقی
» آغاز کروم بندی آشپزخانه ها
» آغاز اجرای سنگ دیوار راه پله ها
» آغاز ساخت باکس کلکتورها و نصب داخل واحدها
» آغاز اجرای لوله کشی آتشنشانی
» آغاز اجرای درهای انباری ها
» اجرای دیوار برشی گودال باغچه بلوک جنوبی
» اجرای تصفیه خانه استخر
» آغاز ساخت فریمهای پنجره و درهای ورودی واحدها
» اجرای فلاور باکسهای پاگرد تقسیم واحد طبقات
» اجرای نمونه آجر نما جهت انتخاب نزدیکترین رنگ طبق طرح اولیه
» تخلیه کامل سرامیک مورد نیاز پروژه
» خرید و تخلیه لوازم تاسیسات مکانیکال مورد نیاز پروژه

پروژه #آسمان۱۳

این مطلب را به اشتراک بگذارید

خبرهای جدید گروه آسمان