گزارش پیشرفت پروژه آسمان 13 تیرماه 1401

» تکمیل نما بلوک جنوبی
» اجرای نما بلوک شمالی
» اجرای سنگ دیوار پاگرد تقسیم واحدها
» بند کشی آجر نما
» ادامه اجرای تاسیسات برق و مکانیک
» آغاز اجرای سقف کناف
» آغاز اجرای سرامیک سرویسها
» ادامه اجرای فوم بتن کف
» آغاز اجرای سفیدکاری
» اجرای سنگ دیوار مشاعات
» اجرای سقف کاذب استخر

پروژه #آسمان۱۳

این مطلب را به اشتراک بگذارید

خبرهای جدید گروه آسمان