مجتمع مسکونی در حال ساخت آسمان 15 کوی مهر مهرشهر کرج

گزارش پیشرفت پروژه آسمان 15 آذرماه 1402

▫️اجرای شاسی‌کشی و ریل‌گذاری آسانسورها
▫️یک رگه طبقه پنجم بلوک شمالی و اجرای تیغه‌چینی
▫️گچ‌کاری طبقه سوم بلوک A
▫️گچ‌کاری طبقه دوم بلوک B
▫️حفاری چاه آب باران
▫️اتمام بتن‌ریزی سقف خرپشته تمام بلوک‌ها

این مطلب را به اشتراک بگذارید

خبرهای جدید گروه آسمان