مجتمع مسکونی 15 کوی مهر مهرشهر

گزارش پیشرفت پروژه آسمان 15

▫️اتمام سقف هفتم بلوک شمالی
▫️اتمام تیغه‌چینی طبقه دوم بلوک جنوبی
▫️اتمام تیغه‌چینی اول و دوم سوم بلوک شمالی
▫️اتمام گچ و خاک طبقه همکف و شروع طبقه اول بلوک A شمالی
▫️شروع گچ و خاک طبقه دوم بلوک A شمالی
▫️شروع گچ و خاک طبقه اول بلوک D
▫️تخلیه سنگ لاشتر و پرشین سیلک مربوط به نما و طبقات
▫️تخلیه ۶ هزارمتر آجر نما
▫️ساخت فریم زیرکار پنجره‌ها و درب ضدسرقت

این مطلب را به اشتراک بگذارید

خبرهای جدید گروه آسمان