مجتمع مسکونی در حال ساخت آسمان 17 کوی مهر مهرشهر کرج

گزارش پیشرفت پروژه آسمان 17 آذرماه 1402

▫️آماده‌سازی سقف زیرزمین بلوک B برای بتن‌ریزی
▫️ایزوگام و آب‌بندی دیوارهای زیرزمین بلوک B
▫️اجرای فونداسیون بلوک شمالی

این مطلب را به اشتراک بگذارید

خبرهای جدید گروه آسمان