مجتمع مسکونی آسمان شش کوی مهر مهرشهر کرج

مجتمع مسکونی آسمان شش

 • وضعیت: اتمام ساخت
 • شروع و پایان ساخت: 1394-1396
 • کاربری: مسکونی
 • مکان: کوی مهر (مهرشهر کرج)
 • تعداد واحد: 20
 • مساحت زمین: 2500 متر مربع
 • مساحت زیربنای کل: 4700 مترمربع
 • کل طبقات: 6 طبقه
  • طبقات روی همکف: ۵ طبقه
  • طبقات زیر زمین و همکف: 1 طبقه

1500 متر فضای مشاعی شامل:

 • استخر روباز 
 • لابی
 • سالن ورزش
 • سالن بوردگیم
 • سرایداری ۲۴ ساعته
 • آنتن مرکزی
 • اینترنت مرکزی

پروژه‌های دیگر